firuza_esasc.ü.f.d. Cəfərova Firuzə Mübariz qızı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı” kafedrasının müəllimidir. Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib. Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

F.Cəfərova UNEC NEWS-da

*

firuzac5b30a389e1cfb845f063ffiruza1ed65c3622firuza96f8195e0b8061e7223f15firuzabc56a3e4d86f14