mehriban_cografiya_fotocoğ.e.n., dos. Əskərova Mehriban Aydın qızı

3 yanvar 1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakultəsini bitirmişdir.

1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «ASK» kafedrasında;
1994-cü ildən «Coğrafiya» kafedrasında baş laborant işləmişdir.

1995-ci ildən kafedranın dissertantıdır.

 

 

*

1999-cu ildən 0,5 ştat müəllim, 2000-ci ildən tam ştatlı müəıllim vəzifəsinə keçirilmişdir.

2000-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib coğrafiya elmləri  namizədi adını almışdır.

2007-ci ildə baş müəllim vəzifəsinə keçirilmişdir.

14 məqaləsi, 2 metodiki vəsaiti,1 dərs vəsaiti  (8-ci bölüm) və 2 proqramı çap olunuub.

Hazırda “Ətraf mühitin iqtisadiyyatı və mühafizəsi” kafedrasının dosentidir.

Ailəlidir, bir övladı var.