cog2_saida_fotocoğ.f.d., b/m. Sultanlı Səidə İsmət qızı

4 Senyabr 1966-cı ildə Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olub.

1973-cü ildə Bakı ş. 248 saylı orta   məktəbə daxil olub və  1983-cü ildə həmin məktəbi bitirib.

1986-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsinə daxil olub və həmin fakültəni 1991-ci ildə bitirib.

1987-1992-ci illərdə Bakı «Gənc turistlər stansiyasında» metodist;
1994-2003-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin «İqtisadi coğrafiya və coğrafiya tədrisinin metodikası» kafedrasında  laborant vəzifəsində işləyib.

2003-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «İqtisadi coğrafiya və Tİİ» kafedrasında baş laborant işləyib.

2004-cü ildən “Ətraf mühitinin mühafizəsi və iqtisadiyyatı” kafedrasında 0,5 vahid müəllim;
2013-cü ildən 0,5 vahid baş müəllim vəzifəsində çalışır.

 

*

2008-ci ildə «Azərbaycanda turizmin inkişafının iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri» mövzusunda AMEA-nın akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda dissertasiya işini müdafiə edərək coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini alıb.

17 elmi işin, o cümlədən 1 dərs vəsaiti və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

Ailəlidir. İki övladı var.

biologiya11

UNEC müəllimi “Biologiya (canlı orqanizmlərdə enerji)” adlı dərs vəsaiti hazırlamışdır (15.02.2019)