dadsbeyova_ziver-fotok.e.n. Dadaşbəyova Zivər Həbibulla qızı

15.11.1938-ci ildə Bakı şəhəri Şüvəlan qəsəbəsində anadan olmuşdur.

1957-ci ildə orta məktəbi,  1962-ci ildə isə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti)  kimya fakültəsini  bitirmişdir.

1962-ci ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin  Kimya fakultəsinin “Analitik Kimya” kafedrasında laborant və baş laborant vəzifələrində çalışmışdır.
Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib, kimya elmləri namizədidir.

 

 

 

*
1966-cı ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüat İnstitutunun  (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Kimya kafedrasında assistent, müəllim, baş müəllim, dosent və kafedra müdiri vəzifələrində işləmişdir.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Uniersitetinin “Fizika və kimya” kafedrasında dosent-məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərir.

70-dən artıq elmi  əsərin müəllifidir.

Ailəlidir, bir qizi var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI