tenzim_gulmira_fotoDadaşova Gülmirə Adil qızı

10.03.1970-ci ildə Baki şəhərində anadan olmuşdur.

1998-ci ildə Bakı Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitutunu bitirmişdir.

1991-2001-ci illərdə Azərbaycan Dovlət İqtisad Universitetinin “Riyaziyyat” kafedrasında laborant işləmişdir.

2001-ci ildən “Gömrük işi” kafedrasında baş laborant işləmişdir.

2002-2006-cı illərdə “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası” kafedrasında müəllim vəzifəsində calismişdır.

 

 

2006-cı ildən İqtisad Universitetinin “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

Dissertantdır, 3 dərs vəsaitinin tərcuməsində istirak etmisdir, 11 elmi əsərin muəllifidir.

rektor_muellimler