Distant təhsilin təşkili söbəsi

Distant təhsilin təşkili şöbəsinin əsas vəzifəsini informativ və kommunikativ texnologiyalara əsaslanan distant təhsil forması üzrə tədris prosesinin yaradılması təşkil edir.

Hazırki dövrdə distant təhsilin tətbiqi üçün müvafiq qanunverici baza işlənib hazırlanır. Qanunverici baza işlənib hazırlandıqdan sonra şöbənin fəaliyyəti daha geniş şəkildə öz əksini tapacaq.

 

7104 3