DSC_2383

dos., i.f.d. Hüseynli Aytən Təyyar qızı

Təvəllüd: 31.07.1976, Cəbrayıl şəhəri

e-mail:

Təhsil

Bakalavr –  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Yanında Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutu, Biznesin idarə edilməsi (tədris türk dilində) – 1993 – 1997

Magistr – Türkiye Cumhuriyeti Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Biznesin təşkili və idarə edilməsi (tədris türk dilində) – 1997 – 2001

Fəlsəfə doktoru – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Ümumi iqtisadiyyat – 2002 – 2008

Dissertasiya mövzusu: Uşaq əməyindən istifadənin sosial iqtisadi problemləri və aradan qaldırılması yolları.

Elmlər doktoru – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Ümumi iqtisadiyyat – 2018-ci ilin yanvarından etibarən

Dissertasiya mövzusu: Azərbaycanda gənclərin peşə və ixtisasa yiyələnmək imkanlarının genişləndirilməsinin məşğulluğun təmin edilməsinə təsiri.

 

 

İş təcrübəsi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İdarəetmənin təşkili” kafedrasının müəllimi – 2002 – 2006

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Biznes inzibatçılığı” kafedrasının baş müəllimi – 2006 – 2017

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının dosenti – 2017 – 2018

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının 0,5 ştat dosenti – 14.09.2018

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq magistratura və doktorantura mərkəzi”nin direktor müavini – 14.09.2018

Bir çox Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir.

Milli iqtisadiyyatın aktual problemlərinə aid 30-dan çox elmi əsərin, o cümlədən  dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.

6N1A03956N1A0432??????????????????????????????????????????????????????????????

A.Hüseynli UNEC NEWS-da