rus_leyla_fotoİsrafilova Leyla Əhməd oğlu

17 fevral  1966-cı  ildə Bakı  şəhərində anadan  olub.

1973-cü  ildə Bakı şəhəri 160 saylı orta məktəbi bitirib.

1984-cü ildə M.F.Axundov  adına  Azərbaycan  Pedaqoji  Rus  dili  və ədəbiyyatı  İnistitutuna  (indiki Bakı Slavyan Universiteti) daxil olub, 1989-cu ildə həmin institutu bitirib.

1989-cu ilin oktyabr ayında Bakı filial N.A.Voznesenski adına  Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnistitutunun “Rus dili” kafedrasına laborant vəzifəsinə qəbul olunub.

 

*

1990-cı ildə həmin kafedrada baş laborant vəzifəsinə keçib.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universitetinin “Rus dili” kafedrasının müəllimidir.

3 dərs vəsaiti, 22 məqalə və tezisin müəllifidir.

Ailəlidir, bir övladı var.