ruhiyy_xarici_fotoƏhmədova Ruhiyyə Ənvər qızı

1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1983-1992-ci ildə orta məktəbdə təhsil alıb.

1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunda bakalavr; 1999-2001-cil illərdə magistr dərəcəsi alıb.

1998-2001-ci illərdə təyinatla Quba rayonu Xanəgah əsas kənd məktəbində müəllim işləyib.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim işləyir.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının müəllimidir.

 

 

ruh_sert11 ruh_sert22 ruh_sert33 ruh_sert44 ruh_sert1111ruh_sert4411