akbarova_flora_xaricib/m. Əkbərova Flora Səməndər qızı

8 sentyabr 1976-cı ildə Şəmkir rayonunun Qasımalılar kəndində anadan olmuşdur.

1998-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin bakalavr dərəcəsini (Filologiya);
2000-ci ildə maqistr dərəcəsini (Dilşünaslıq) bitirmişdir.

1999-cu ildə “Ayaz” müəssəsində kadrlar şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.
1997-1999-cu illərda özəl şirkətdə tərcüməçi işləmişdir.

2002-ci ildən  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında
müəllim işləyir.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

 

*

Tədris etdiyi fənlər:
English on Finance, Business English, Practical English, General English, Correspondence English

Dərslik: “A course in English for students of Economics” Bakı, Nurlan 2006, 168s.,

“Business English” kitabı çapdadır və 10 məqalənin müəllifidir.
“İqtisadçılar üçün İngilis dili dərsliyini tərcümə etmişdir.

Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantıdır.