mark_sabinaƏkbərova Səbinə Sabir qızı

25 iyun 1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1995-1999-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Kommersiya və BİM fakultəsini bitirmişdir.

1999-2001-ci illərdə həmin universitetin magistratura şöbəsini bitirmişdir.

*
2001-ci ildən “Marketinq” kafedrasında baş laborant, sonralar müəllim olmuşdur.
2002-ci ildən İqtisad Universitetinin dissertantıdır

 

*.

Tədris etdiyi fənnlər:

Bakalavr pilləsində:  “Marketinq”, “Marketinqin kommunikasiya sistemi”

Yerinə yetirdiyi tədris-metodiki vəsaitlər:

“Marketinqin kommunikasiya strategiyaları” (magistr hazırlığı) AzDİU, «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı, (dos. A.S.Aşurov)