img 2i.f.d. Əkbərova Səbinə Sabir qızı

25 iyul 1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1995-1999-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Kommersiya və BİM fakültəsində təhsil alıb.

1999-2001-ci illərdə həmin universitetin magistraturasında təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

*
2001-ci ildən İqtisad Universitetinin “Marketinq” kafedrasında baş laborant,  müəllim vəzifələrində çalışmışdır.
2002-ci ildən İqtisad Universitetinin dissertantı olub.

2017-ci ilə kimi UNEC-in “Marketinq” kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyib.

2017-ci ilin sentyabrından UNEC-in Rus İqtisad Məktəbinin “İqtisadiyyat” kafedrasının müəllimidir.

2017-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülüb.

30-dan artıq elmi-metodiki əsərin, “Marketinqin kommunikasiya sistemi ” və “Marketinqin kommunikasiya strategiyaları”  fənn proqramlarının müəllifidir.

Rusiyada və Türkiyədə keçirilən beynəlxalq konfrans və simpoziumların iştirakçısı və məruzəçisidir.

 

Tədris etdiyi fənnlər:
Bakalavr pilləsində:  “Marketinq”, “Marketinqin kommunikasiya sistemi”
Sabah qruplarında: “Marketinq”.

Yerinə yetirdiyi tədris-metodiki vəsaitlər: 

“Marketinqin əsasları” (bakalavr) metodik göstəriş, AzDİU.

“Marketinqin kommunikasiya sistemi” (bakalavr) , «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı (dos. A.S.Aşurov )
“Marketinqin kommunikasiya strategiyaları” (magistr hazırlığı), «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı, (dos. A.S.Aşurov)