ELAN

Sumqayıt Dövlət Universitetində

13-14 oktyabr 2016-cı il tarixlərində

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25 illiyinə həsr olunmuş

“Müstəqillik illərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı” mövzusunda

Respublika Elmi Konfransının keçiriləcəkdir.

Konfrans haqqında ətraflı məlumat əlavə olunur.

Ətraflı məlumat

1005 1