bey_mun_eliferman dos. Ələsgərzadə Əlifərman Səftər oğlu

20 oktyabr 1951-ci ildə Rusiya Federasiyasının Dərbənd şəhərində anadan olmuşdur.

1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun  tarix fakültəsinə daxil olmuşdur.

1972-ci ildə həmin institutu bitirmişdir.

 

*

1978-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində işləyir.

1990-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmışdir,

Çoxlu sayda tezis, qəzet və jurnal məqalələrinin müəllifidir.

Evlidir, iki övladı var.