Dekan:

 

 

Əlaqə telefonu:
+(994) 12 564-16-74

e-mail: 

Dekan müavini:
i.e.n., dos. Zərbəliyev Cəmaləddin Camo oğlu
 

 

Əlaqə telefonu:
+(994) 12 564-67-88

e-mail: 

 

967 1

About the chair

Establishment date: 1966

Specialties:

1) Accounting and audit;
2) Statistics;
3) System of national accounts

Chairs:

1) Accounting (specialty chair);
2) Economic analysis and audit (specialty chair);
3) Statistics (specialty chair).