Əsaslı kitabxananın müdiri Bəxtiyarova Nəzifə Əliəşrəf qızı

nezife

22 iyun 1952-ci ildə Beyləqan rayonunda anadan olmuşdur.

Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir, yüksək ixtisaslı kitabxanaçı-biblioqrafdır.

1975-ci ildə əmək fəaliyyətinə Beyləqan rayonu Mədəniyyət klubunun direktoru kimi başlamışdır.

1991-ci ildən  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Əsaslı Kitabxanasının direktoru vəzifəsində çalışıb.

Hazırda UNEC-in Kitabxana informasiya mərkəzinin Əsaslı kitabxanasının direktorudur.

nazifaddb376a234465d

2598 2