“International Journal of Energy Economics and Policy” jurnalı

11 DEKABR 2019

jurnalTürkiyə nəşri olan International Journal of Energy Economics and Policy jurnalı 2011-ci ildə təsis edilib.

Jurnalın əsas tədqiqat mövzuları iqtisadiyyat, ekonometrika və maliyyədir. Open Acess, Q2 kvartilli jurnal SCOPUS (Impact factor (SJR): 0,386) bazasında indeksləşir.

UNEC tədqiqatçılarının ən çox müraciət etdiyi jurnal beynəlxalq akademik nəşrdir. Jurnalın redaksiya heyəti enerji iqtisadiyyatı, enerji siyasəti və digər əlaqəli mövzular istiqamətində keyfiyyətli və metrik standartlara uyğun məruzələri yüksək tələblərə cavab verən rəy komissiyasından keçirir. Jurnal altı aydan bir dərc olunur və müxtəlif mövzuları əhatə edir: enerji istehlakı, elektrik istehlakı, iqtisadi artım – enerji, enerji siyasəti, enerji planlaşdırması, enerji proqnozu, enerji qiymətləndirməsi, enerji siyasəti, enerji maliyyələşdirilməsi, enerji səmərəliyi, enerji modelləşdirmə, enerji istifadəsi, enerji – ətraf mühit, enerji sistemləri, bərpa olunan enerji, enerji mənbələri, ətraf mühit iqtisadiyyatı, neft və qaz.

Jurnalda məqalə nəşr etdirmək üçün linkinə daxil olmaq lazımdır.
Əlavə məlumat: UNEC EFTİED “Elmmetrika” şöbəsi
Tel.: 492 72 98