Yekun Dövlət Attestasiyasında iştirak etmək məqsədilə tələbələr sırasına bərpa olunan tələbələrin imtahanı haqqında

07 OKTYABR 2015
2013/2014-cü tədris ilində Yekun Dövlət Attestasiyasından qeyri-müvəffəq qiymət aldığı üçün
05.11.2014-cü il tarixli 802/4 nömrəli əmrlə xaric edilmiş, təhsilini davam etdirmək arzusu nəzərə alınaraq
təhsilin IV ilinə bərpa edilən və təkrar Yekun Dövlət Attestasiya imtahanına buraxılan tələbələrin imtahanları
16.10.2015 tarixində saat 11:00-da Əsas tədris korpusu 300 nömrəli otaqda təşkil olunacaqdır.