5C8ECC06-4881-4918-A8ED-E9739009C821

f.e.n., dos. Allahverdiyeva Vəfa Mübariz qızı

vafa_allahverdiyeva@unec.edu.az 

1969-cu il aprelin 20-də Bakı şəhərində аnаdаn оlmuşdur.

1986-cı ildə Аzərbаycаn Dövlət Universitetinin filologiya  fakültəsinə qəbul olmuş;

1991-cü ildə isə həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1991-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasına qəbul olunmuşdur.

 

 

*

1992-1998-ci illərdə Bakı Məktəbəqədər Pedaqoji Texnikumunda;

1998-ci ildə M.Ə.Sabir adına Pedaqoji Texnikumunda dil və ədəbiyyat müəllimi işləmişdir.

1997-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin   “Azərbaycan dili”  kafedrasının dosentidir.

1 monoqrafoya, 1 dərs vəsaiti, 1 metodik vəsait, 1 proqram, 25 məqalə və 2 tezisin müəllifidir.

Ailəlidir, üç övladı var.