infor_xatira_fotof.-r.e.n., dos. Abbasova Xatirə Eldar qızı

3 fevral 1972-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1989-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinə daxil olmuş, 1994-cü ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1999-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində baş metodist vəzifəsində işləmişdir.

 

 

*
2004-2010-cu illərdə həmin universitetin “İqtisadi informatika” və “İnformsiya texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedralarında işləmişdir.

2006-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlk dərəcəsi almışdır.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT“ kafedrasının baş müəllimidir.
38 еlmi məqаlənin müəllifidir.

Аiləlidir,  iкi övlаdı vаr.