infor_gulsen_fotof.-r.e.n., b/m. Fərhadova Gülşən Mövsün qızı

20 avqust 1958-ci ildə  Ağsu rayonunun Kalva kəndində anadan olmuşdur.

1977-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan Pedaqoji Universiteti) Riyaziyyat fakultəsinə daxil olmuş, 1981-ci ildə bitirmişdir.

1981-2001-ci illərdə Ağsu rayon Kalva kənd orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir.

2001-2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət  İqtisad Universitetinin “İnformatika” kafedrasında baş laborant, 2002-ci ildən asissent işləmişdir.

 

 

*

2005-ci ildən “Bir sinif dördüncü tərtib yarım-xətti psevdoparabolik tənliklər üçün bir öz-özünə qoşma olmayan bir ölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi” mövzusunda elmi iş üzərində işləmişdir.
2009-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda dissertasiya işini müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

Hazırda İqtisad Universitetinin “Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT” kafedrasının baş müəllimidir.

Ölkədə dərc olunmuş doqquz və xaricdə dərc olunmuş bir elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı və nəvələri var.