riyaz_xaliq_fotof.-r.e.n., dos. Aslanov Xaliq Məhər oğlu

04 mart 1972-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunda  anadan olmuşdur.

1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və həmin ildə aspiranturaya qəbul olunmuşdur.

1997-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1995-1998-ci illərdə Bakı Ali Ümumqoşun Məktəbində müəllim, 1998-1999-cu illərdə AMEA-nın Kibernetika İnstitutunda elmi işçi işləmişdir.

 

 

*

1999-2001-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində müəllim vəzifəsini tutmuşdur.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində çalışır.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 2005-ci il tarixli qərarı ilə ona riyaziyyat kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmişdir.

Hazırda “Riyaziyyat və statistika” kafedrasının dosentidir.

25 elmi məqalənin və 3 metodik göstərişin müəllifidir.

Evlidir, iki övladı var.