axundova_naila_fotof.-r.e.n., dos. Axundova Nailə Mubin qızı

28 dekabr 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1977-ci ildə orta məktəbi;
1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir.

1995-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Fizika və kimya” kafedrasında dosent vəzifəsində  işləyir.

 

*

1996-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə etmişdir.
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosentdir.

5 tədris proqramının, 2 metodik vəsaitin, 63 elmi məqalənin, 9 ixtiranın müəllifidir.

İki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI