infor_nazifa_fotof.-r.e.n., dos. Əliyeva Nəzifə Kazım qızı

1937-ci il aprelin 12-də  Ermənistanın Vedibasar rayonunda anadan olmuşdur.

1950-ci ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonuna köçmüş, 1955-ci ildə İmişli rayon orta məktəbini bitirmişdir.

1955-1960-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) fizika-riyaziyyat fakültəsində oxumuş və Azərbaycan EA-nın Kibernetika İnstitutuna işləməyə göndərilmişdir. Elmı işçi işləyən müddətdə Moskva şəhərinə ezamiyyətə göndərilib, 1963-1966-cı illərdə SSRİ EA Tətbiqi riyaziyyat institutunun aspirantı olmuşdur.

1966-cı ilin may ayında namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

 

*

1967-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) “İqtisadı kibernetika” kafedrasında baş müəllim işləmiş, 1970-ci ildən dosent vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirmişdir.

İqtisad Universitetinin  Fəxri pro­fes­soru olub.

12 iyun 2002-ci ildə İqtisad Universitetinin 70 illiyi münasibəti ilə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncam ilə “Tərəqqi “medalı ilə təltif edilib.

Azərbaycan və rus dillərində 50-dən çox elmi əsəri çap olunmuşdur.