riyaz_gulmamed2_fotof.-.r.e.n., dos. Məmmədov Gülməmməd Alməmməd oğlu

1940-cı il dekabrın 25-də Cəlilabad rayonunun   Ağdaş kəndində anadan olmuşdur.

1959-cu ildə Privolni kənd orta məktəbini bitirib, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin)  Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinə  daxil olmuşdur.
1965-ci ildə universiteti Fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir.

1964-cü ildə Universitetdə təhsil alarkən  EA-nın riyaziyyat-mexanika institunda laborant;
Universiteti bitirdikdən sonra işə kiçik  elmi işçi vəzifəsində  işləmişdir.

*

1966-cı ilin sentyabrında D.Bünyadzadə  adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitunun  “Riyaziyyat” kafedrasında müsabiqə yolu ilə müəllim  vəzifəsini  tutmuşdur. Həmin ildə EA-nın Riyaziyyat-mexanika İnstitutunun qiyabi  aspiranturasına qəbul olmuşdur.

1975-ci ildə  “Elastik-özlü-plastik materiallarda eninə zərbədə dalğaların  yayılması” mövzusunda  namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

1980-ci ildən “Riyaziyyat” kafedrasının dosentidir.

Evlidir,  iki oğlu və bir qızı var.