infor_kamil_fotof.-r.e.n., dos. Məmtiyev Kamil Kərim oğlu

1952-ci il  fevralın 5-də Bərdə rayonunun Hacıallı kəndində anadan olmuşdur.

1968-ci ildə Mehdixanlı kənd orta məktəbini bitirmiş və Azərbaycanı Dövlət Universitetinin  (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur.

1973-1994-cü illərdə Azərbacan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika institutuda baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

*
1988-ci ildə “Qaz yataqlarının istismarında paylanmış parametrli qeyri-xətti sistemlər üçün optimal idarəetmə məsələlərinin  ədədi həlli” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, fiz-riy. elmləıri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

1994-2000-ci illərdə Azərbaycan Dövlət  Əmtəəşünaslıq-Kommersiya institutunda calışmışdır.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İnformatika” kafedrasının, 2018-ci ildən “Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT” kafedrasının dosentidir.

“Oсновы информатики”, «Beysik dilində proqramlaşdırmaya aid ümumi göstərişlər və məsələlər”, “Xətti, budaqlanan və dövrü strkturlu alqoritmlərin təsvirinə aid metodik qöstəriş” və s. kimi dərs vəsaiti, metodik göstərişlərin, 20-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.