infor_musa_fotof.-r.e.n., dos.Musayev Musa Nadir oğlu

1952-ci ildə Quba şəhərində anadan olub.

1969-1974-cü illər ərzində S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki Bakı Dövlət Universiteti) təhsil almış və  tətbiqi  riyaziyyat  və mexanika fakültəsini riyaziyyat ixtisası üzrə bitirmişdir.

Təyinatla Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutuna göndərilmişdir.
1976-1978-ci illərdə Ukrayna  EA-nın V.M.Qluşkov adına Kibernetika İnstitutunda ixtisasartırma kursu keçmişdir.

*
1978-1982-ci illərə həmin institutun aspiranturasında oxumuşdur.

1985-ci ildə ”Bir sinif dialoq sistemlərin lahiyələndirilməsi vasitələrinin tədqiqi və yaradılması” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elimləri  namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1982-1988-ci illərdə Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda  işləmişdir.

1988-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İnformatika” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir.

Ailəlidir, iki övladı var.