musa00436979247574_nf.-r.e.n., dos.Musayev Musa Nadir oğlu

1952-ci ildə Quba şəhərində anadan olub.

1969-1974-cü illər ərzində S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki Bakı Dövlət Universiteti) təhsil alaraq  tətbiqi  riyaziyyat  və mexanika fakültəsini riyaziyyat ixtisası üzrə bitirib.

Təyinatla Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutuna göndərilib.
1976-1978-ci illərdə Ukrayna  EA-nın V.M.Qluşkov adına Kibernetika İnstitutunda ixtisasartırma kursu keçib.

1978-1982-ci illərə həmin institutun aspiranturasında oxuyub.

1985-ci ildə ”Bir sinif dialoq sistemlərin lahiyələndirilməsi vasitələrinin tədqiqi və yaradılması” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elimləri  namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

*

1982-1988-ci illərdə Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda  işləyib.

1988-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İnformatika” kafedrasının, 2018-ci ildən “Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT” kafedrasının dosentidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

musa81_1560878560900546560_nmusa_7729