riyaz_aladdin_fotof.-r.e.n., dos. Qurbanov Ələddin Əliyar oğlu

1937-ci il yanvar ayının 13-də Ağstafa rayonunun Yuxarı Göyçəli kəndində anadan olmuşdur.

1944-cü ildə Göyçəli kənd 7 illik məktəbinin birinci sinfinə gedib.
1951-ci ildə həmin məktəbi bitirib qonşu Tatlı kənd orta məktəbinin 8-ci sinfinə getmişdir. 1954-cü ildə həmin orta məktəbi bitirib, sənədlərini orta V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Fizika-riyaziyyat fakültəsinin Riyaziyyat şöbəsinə qəbul olmuşdur.

1959-cu ildə həmin institutu bitirib fizika-riyaziyyat müəllimi diplomu almışdır.

 

*

Bir müddət Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat-Mexaniki institutunun Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsində kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitutunun “Riyaziyyat” kafedrasına müsabiqə yolu ilə müəllim keçmişdir.

1978-ci ildən etibarən Təhsil Nazirliyinin əmri ilə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) “Riyaziyyat” kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir.
Hazırda “Riyaziyyat” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.