riyaz_rita_fotof.-r.e/n., dos. Sərdarova Rita Əmrah qızı

1979-cu ildə Sumqayit şəhərində 15 sayli orta məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş, 1989-cu ildə həmin məktəbin 10-cu sinfini bitirmişdir.

1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakultəsinə daxil olmuşdur. Eyni zamanda ATU-nun “Tibbi-bioloji fizika” kafedrasinda  laborant isləmisdir.

1998-ci ildən Baki Əmtəəşunasliq-Kommersiya İnistitutunun “Ali riyaziyyat” kafedrasinda baş laborant vəzifəsində calışıb.

 

*
2001-ci ildən Azərbaycan Dovlət İqtisad Universitetində assistent vəzifəsində calışıb.

2002-ci ilde AMEA-nın RMİ dissertanti olmuşdur.

2008 -ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiı etmiş və Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti yanında Ali Attestasiyası Komissiyasınin qərarı ilə fizika-riyaziyyat elimləri namizədi  alimlik dərəcəsi verilmisdir.

Hazırda “Riyaziyyat və statistika” kafedrasının dosentidir.

2016-cı ilin dekabrında UNEC-dəki səmərəli elmi-pedaqoji və əmək fəaliyyətləri nəzərə alınaraq təşəkkür elan edilmişdir.