ekon_natiq_fotof.-r.e.n., dos. Şıxəliyev Natiq Şıxəli oğlu

18 sentyabr 1950-ci ildə Ucar rayonunun Quləbənd kəndində
anadan olmuşdur.

1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini (indiki Bakı Dövlət Universiteti) bitirmişdir, təyinatla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

1981-ci ildən 1990-cı ilə kimi Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama Mərkəzində çalışmış və mexanika-riyaziyyat fakultəsində saat hesabı müəllim işləmişdir.

*

1990-cı ildə orada namizədlik disertasiyasını müdafiə etmişdir və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi adını almışdır.

1990-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində sosioloji tədqiqatlar labaratoriyasında baş elmi işçi vəzifəsində calışmışdır.

1995-ci ildən “İqtisadi kibernetika” və “Ekonometrika” kafedralarında işləyib.

UNEC-in “Statistika və ekonometrika” kafedrasının dosenti olub.

2019-cu il iyunun 3-də vəfat edib.