fal_rahim_fotofəl.e.n., dos. Məmmədov Rəhim Məmmədəli oğlu

1949-cu ildə Masallı rayonu Xıl kəndində anadan olunub.

1958-ci ildə Xıl kəndində orta məktəbinə daxil olub.

1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun fizika fakültəsinə daxil olub və 1972-ci ildə həmin fakültəni bitirib.

1973-cü ildə aspiranturaya daxil olub.
1978-ci ildə Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq institutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

 

*

1990-cu ildən 10 ilə yaxın müddətdə Moskva Kooperativ İnstitutunun Bakı filialında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Fəlsəfə” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıb.

30 elmi məqaləsi, 6 metodik vəsaiti nəşr olunmuşdur.