fal_afaq_fotofəl.e.n., dos. Məmmədova Afaq Sultan qızı

07 aprel 1974-cü ildə Ermənistan Respublikasının Masis rayonunda anadan olmuşdur.

1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Elmlər və Psixologiya fakültəsinin fəlsəfə bölməsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1997-2000-ci illərdə AMEA-mn Fəlsəfə, Sosialogiya və Hüquq İnstitutunun Fəlsəfə və İctimai fikir tarixi şöbəsinin aspirantı olmuşdur.

2002-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Fəlsəfə elmləri namizədidir.

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Fəlsəfə” kafedrasının baş müəllimi işləyib.

 

 

Hazırda UNİC-in “Humanitar fənlər” kafedrasının dosentidir.

1 monoqrafiya, 1 proqram, 1 metodiki vəsait, 22 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

afaq_5803afaq_rektor118140936192000_nafaqe56f7ad06b78

dos. A.Məmmədova UNEC NEWS-da