fal_haqiqat_fotofəl.e.n., Kərimova Həqiqət Səftər qızı

1980-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini tarixçi, tarix və ictimaiyyət müəllimi ixtisası üzrə  bitirmişdir.

1981-1984-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə tarixi ixtisası üzrə əyani ­aspi­­ran­tu­rada təhsil almışdır.

1984-2002-ci illərdə Azərbaycan  Dövlət Neft Aka­de­miyasının “Fəlsəfə” kafedrasında müəllim, baş müəllim işləyib.

2002-ci ildən Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universitetinin “Fəlsəfə” kafedrasında dosent əvəzi, daha sonra dosenti vəzifələrində çalışıb.

2001-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək fəl­səfə elmləri namizədi elmi adına layiq görülüb.

 

 

 

*

Çoxsaylı elmi-publisistik kitabları, monoqrayifaları, 1 dərs vəsaiti, 1 me­to­dik tövsiyəsi, 100-ə yaxın elmi publisistik mə­qaləsi, müxtəlif sahələr üzrə elmi monoqrafiyaları (astrofizika, tibb, iqtisadiyyat, kimya), 3 fəl­səfi poeması çapdan çıxmışdır.

«Kamaliyyə» diplomu verilməklə «Qızıl Qələm», «Məh­sə­ti Gəncəvi» və «İnam» media mükafatları laureatı olub.

Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəm­lən­di­ril­mə­­sində göstərdiyi xidmətlərə görə iki dəfə Dünya Azərbaycanlı Gəncləri Bey­nəl­xalq Həmrəyliyi Cəmiyyətinin fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir.