polit_xayala_fotofəl.f.d., b/m. İbrahimova Xəyalə Saleh qızı

11 mart 1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1997-ci ildə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitunun (hal-hazırda Az.Res.Prezidenti yanında İdarəçilik Akademiyası) Politologiya və siyasi idarəetmə fakultəsini Politologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Ümumi şöbəsində çalışmışdır.

2000-ci ildə Az.Res.Prezidenti yanında İdarəçilik Akademiyasının “Azərbaycanda sosial-siyasi idarəetmə” ixtisası üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 

 

*
2004-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin “Sosial fəlsəfə” (hal-hazırda Fəlsəfə) kafedrasının dissertantı olmuşdur.

2011-ci ildə AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun nəzdindəki D.01.115 Dissertasiya şurasında “Siyasətin optimallığı probleminin fəlsəfi aspektləri” mövzusunda müdafiə etmişdir və 2013-cü ildə Az.Res.Prezidenti yanında AAK-nın qərarı ilə fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2000-ci ildə İqtisad Universitetinin «Politologiya və sosiologiya» kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıb. 2003-cü ildən «Politologiya və sosiologiya» (indiki “Politologiya”) kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

30-a yaxın elmi-metodiki əsərin müəllifidir.