polit_telman_fotososiol.f.d., dos. Niftaliyev Telman Əlimusa oğlu

20 dekabr 1961-ci ildə Azərbayjan Respubilkasının Şamaxı rayonunun Şirvan kəndində anadan olmuşdur.

1968-1979-cu illərdə Agsu rayonunun Kalva kənd orta məktəbini bitirmişdir.

1994-cü ildə Bakı Sosial İdarətemə və Politologiya İnistitunu  (indiki Dövlət İdarəçilik Akademiyası) bitirmişdir.

1995-ci ildə Bakı Ali Hərbi məktəbində (indiki H.Əliyev adına Hərbi Ali Məktəb) baş müəllim vəzifəsində işləmişdir.

 

 

*
2014-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunda Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, ixtisas – 6313.01 – “Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər” üzrə müdafiə etmişdir.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Politologiya» kafedrasında baş müəllim;
2015-ci ilin fevralından dosent vəzifəsində çalışır.

29-a yaxın elmi-məqalənin və elmi-metodiki əsərin müəllifidir.

Evlidir, iki övladı var.