Fənləri daha dərindən mənimsəmək üçün nə etmək lazımdır?

  • yalnız tələbə biletini təqdim etməklə universitetin kitabxanasına üzv olmaq;
  • oxu zallarının imkanlarından istifadə etmək;
  • beynəlxalq məlumat bazalarından yararlanmaq;
  • elekton kitabxananın imkanlarından istifadə etmək;
  • müəllim tərəfindən şəxsi kabinetlərə yüklənmiş əlavə materialları