fatizade_rima_fotoFətizadə Rimma Fəti qızı

11 fevral 1939-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub.

1946-cı ldə Gəncə şəhəri 1 nömrəli orta məktəbinə daxil olmuşdur.

1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kimya-biologiya fakültəsini bitirmişdir.

1962-ci ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Analitik kimya” kafedrasında işləyib.

 

 

*
1966-cı ildən Azəbaycan Xalq Təsərrüfati İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

Respublika Prezidentinin fərmanı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

40-a yaxın elmi əsərin, o cümlədən 5 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 2 dərs vəsatinin  (azərbaycan və rus dillərində) müəllifidir

Ailəlidir, iki uşağı var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI