shovket_tagifil.e.n., b/m. Tağıyeva Şövkət Mustafa qızı

1963-cü ildə Bərdə rayonunda anadan olmuşdur.

1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Xarici Dillər Universitetinə daxil olmuş və 1987-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir.

1988-ci ildə 8 N-li peşə məktəbində dərnək rəhbəri işləmişdir. 1996-2000-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İnşaat Mühəndisləri Universitetində ingilis dili müəllimi işləmişdir.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində ingilis dili müəlliməsi işləyir.

 

 

*

2000-ci ildə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda aspiranturaya daxil olmuşdur.

2007-ci ildə elmi işini uğurla müdafiə edib filologiya elmləri namizədi, alimlik dərəcəsi almışdır.

2000-ci ildə “İngilis dilindən Praktikum” adlı dərs vəsaiti tərtib etmişdir.

2005-ci ildə çapdan çıxmış İqtisad Universitetinin azərbaycan bölməsinin tələbələri üçün “English For Businessmen” adlı dərs vəsaitinin 2-ci hissəsinin tərcüməçi müəllifidir.

14 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.