cabbarova_guknara_8054fil.e.n., dos. Cabbarova Gülnarə Çingiz qızı

1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1982-ci ildə Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunun İngilis dili ixtisasına daxil olmuşdur.

Elmlər Akademiyasının  Şərqşünaslıq şöbəsində laborant, 1993-cü ildən “Xarici dillər-1” kafedrasinda baş müəllim işləyib.

*

2007-ci ildə AMEA-nın Dilçilik İnistitunda nаmizədlik dissеrtаsiyа işini müdаfiə еdib filоlоgiyа еlmləri nаmizədi dərəcəsi аlmışdır. Ümumi İngilis dili fənnini tədris edir.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının dosentidir.

Bir dərslik (“A course in English for students of Economics” Bakı, Nurlan 2011, 295s.),
1 proqram və 20 məqalənin müəllifidir.