huseynova_aybenizfil.e.n.,  dos. Hüseynova Aybəniz Məhərrəm qızı
aybaniz_huseynova@unec.edu.az 

1962-cü il sentyabrın  1-də Kürdəmir rayonunda аnаdаn оlmuşdur.

1979-ci  ildə  Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinin Elmi-Tədqiqat Bölməsində laborant işləmişdir.

1981-1987-ci iliərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin axşam şöbəsini bitirmişdir.

1992-ci ildə  Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasına  baş laborant işləyib.
1994-cü ildə həmin kafedraya müəllim təyin edilib.

 

 

*
2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasında müəllim, baş müəllim  vəzifələrində çalışıb.

2001-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edib filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür

Hazırda “Azərbaycan dili” kafedrasının dosentidir.

2 dərsliyin,  1 monoqrafiyanın, 1 metodik göstərişin, 34 məqalənin müəllifidir.

Аiləlidir,  iki övlаdı vаr.