razifil.e.n., dos. Rzai Aydın Əli

1954-cü il aprelin 26-da Şamaxı şəhərində аnаdаn оlmuşdur.

1974-cü  ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan Pedaqoji Universiteti) filologiya fakültəsinin hazırlıq şöbəsinə daxil olmuş və 1979-cü ildə bitirmişdir.

1979-cü ildə Şamaxı şəhərinin 4 saylı orta məktəbində direktor müavini işləmişdir.

1988-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun aspirantura şöbəsinə daxil olunmuşdur.

 

 

 

*

1990-cı ildə dissertasiya işini müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1990-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasında laborant, baş laborant, müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışıb.

50-yə yaxın elmi məqaləsi və 8 kitabı çap olunmuşdur.

Hazırda  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasının dosentidir.

Аiləlidir,  iki övlаdı vаr.

 

dos. Rzai Aydın UNEC NEWS – da