abdullayeva_iradafil.f.d., b/m. Abdullayeva İradə Bəkir qızı

19 mart  1971-ci ildə  Bakı şəhərində  anadan olmuşdur.

1986-cı ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin “Xarici dil” kafedrasında müəllim vəzifəsində işləmişdir.

1987-ci ildə “Naxçıvan” özəl Universitetində müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

1987-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində
“Xarici dillər – 2” kafedrasında baş müəllim işləyib.

*

2007-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dissertantı olub.
Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

5 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, bir övladı var.