farhadov_farhad_xaricifil.f.d., b/m. Fərhadov Fərhad Mövsüm oğlu

19 mart 1968-ci ildə Ağsü rayonünda anadan olmüşdür.

1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Üniversitetinin Fransız-İnglis dilləri fakültəsini bitirmişdir.

1992-ci ildən 2004-cü ilə qədər Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitetinin rektor köməkçisi vəzifəsində işləmişdir.

 

*

2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitetinin kadrların təkmilləşdirilməsinə yenidən hazırlanması fakültəsinin Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr ixtisasını bitirmişdir.

2010-cü ildə AMEA-nın Dilçilik İnistitütünda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, filologiya üzrə fəlsəfə doktorüdür.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

9 məqalə və 1 tezis müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.