fil.f.d. Qəhrəmanova Çinarə Məmməd qızı

Chinara_Gahramanova@unec.edu.az  

Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib, filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasının müəllimidir.

 

fil.f.d. Ç.Qəhrəmanova UNEC NEWS -da*