arzu0916713_nfiz.f.d., b/m. Əhmədova Arzu Musa qızı

1970-ci ildə anadan olub.

1987-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinə daxil olub.

1992-ci ildə həmin universiteti fizikaşünas, fizika müəllimi ixtisası üzrə bitirib.

2011-ci ildə “Tlİn1-xYbxSe2(Te2) bərk məhlullarında elektrik və istilik xassələrinin xüsusuyyətləri” mövzusunda namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib.

 

*

Fizika üzrə fəlsəfə doktorudur.

2015-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində iş fəaliyyətinə başlayıb.

Hazırda UNEC-in “Fizika və kimya” kafedrasının baş müəllimidir.