ask_ahmed_fotoi.e.n., dos. Hacıyev Əhməd Hafiz

20 avqust 1936-cı ildə Gürcüstanın Qardabani rayonunda anadan olmuşdur.

1962-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun İqtisad fakültəsinin bitirmişdir.

1964-1967-ci illərdə Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı İnstitutunun (Moskva) aspirantı olmuş və orada namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

*

1967-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunda baş elmi işçi, şöbə müdiri və həmən İnstitutun direktoru vəzifələrində çalışıb.

1993-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “Aqrar-sənaye kompleksinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 1995-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

200 elmi əsərin, 5 monoqrafiyanın müəllifidir.

Evlidir, iki uşağı, beş nəvəsi var.