Hacıyeva Aytən Möhübət qızı

1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1997-ci ildə Azərbaycan Xarici Dİllər İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) bitirib.

İnstitutu qurtardıqdan sonra  Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq İnstitutunun “Xarici dillər”
kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır.

 

*

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Xarici dillər”
kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

Bir çox tezis, məqalələrin müəllifidir.