qeyri_aynura_fotoHəsənova Aynurə Fəxrəddin qızı

Tovuz rayonunda anadan olmuşdur.

1996-cı ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra elə həmin ildə Bakı Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun Əmtəəşünaslıq fakültəsinə daxil olmuşdur.

2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Əmtəəşünaslıq fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirmişdir.

2001-ci ildə “Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı” kafedrasında böyük laborant vəzifəsində işə başlamışdır.

 

 

*

2004-cü ildə həmin fakültənin magistr pilləsini bitirmişdir.

2009-cu ildən “Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası” kafedrasına müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

1 tipik proqramın, 2 metodik göstərişin, 14 tezisin və 1 məqalənin müəllifidir.

“Əl əməyinə qənaətetmə texnologiyasından istifadə etməklə tikiş istehsalının təşkilinin təkmilləşdirilməsi” mövzusu üzrə Milli Elmlər Akademiyasının dissertantıdır.

Ailəlidir, bir övladı var.