bux_xan_fotoi.e.n. Hüseynov Xanbuta Qəşəm oğlu

15 oktyabr 1939-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunun Nəriman kəndində anadan olmuşdur.

1962-ci ildə S.M.Kirov adına ADU-nun İqtisad fakultəsinə qəbul olub və 1967-ci ildə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirmişdir.

1968-1970-ci illərdə Azərittifaqda mərkəzi mühasibatda  uçotun mexanik-si üzrə mühəndis, təftişçi vəzifələrində işləmişdir.

 

1970-ci  ildən D.Bünyadzadə  XTİ-da və İqtisad Universitetində laborant, müəllim, baş müəllim;
20 noyabr 2009-cu ildən dosent vəzifəsində işləmişdir.

1990-cı ildə  “Aqrar-sənaye birliklərində təsərrüfat hesabının təkmilləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.

1970-ci ildən indiyədək “Mühasibat uçotu” kafedrasında çalışır və 30-dan artıq elmi əsərlərin müəllifidir.

Hazırda “Mühasibat uçotu” kafedrasında dosent-məsləhətçidir.

Ailəlidir, üç övladı var.