mushfiq_9660 - копия - копияi.e.d., dos. Quliyev Müşfiq Yelmar oğlu

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq iqtisadiyyat” kafedrasında dosentidir.

Dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

2017-ci ilin noyabrında UNEC-in Elmi Şurasında Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur.

 

*
*
mushfiq_9660