i.e.d., prof. Abbasov Qəzənfər bux_qazan_fotoƏli

25 may 1938-ci ildə Azərbaycan Respublikası Yevlax rayonunun Qaraməmmədli kəndində anadan olmuşdur.

1965-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir.

1954-cü ildən 1967-ci ilə kimi müxtəlif dövlət müəssisə və təşkilatlarında mühasibat  və baş mühasib vəzifələrində işləmişdir.

1967-ci ilin mart ayından hal-hazıra kimi  Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı  İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət  İqtisad Universitetinin) “Mühasibat uçotu” kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent, professor vəzifələrində işləyir.

1981-ci ildə Leninqrad Ticarət institutunun qiyabi aspiranturasına daxil olmuşdur.

1984-cü ildə Voznesenski adına Maliyyə İqtisad  İnstitutunda  namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri  namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

 

*

1986-cı ildən dosent vəzifəsinə, 1994-2000-ci illərdə isə işlədiyi kafedranın müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.

2000-2008-ci ilədək kafedranın dosenti, 2008-ci ildən isə  doktorluq işi  müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsi almış və 2009-cu ildə kafedranın professoru seçilmişdir.

Hazırda “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının professorudur.

135 ç.v. həcmində iri həcmli 12 dərslik,  49 ç.v. həcmində 4 monoqrafiya, 45 ç.v. həcmində 8 elmi-metodiki  vəsait və 550 ç.v. həcmində 395 elmi məqalə və tövsiyyələr yazmış, üç təsərrüfat hesablı elmi iş yerinə yetirmişdir.

1993-cü ildən “Maliyyə və uçot” jurnalının baş redaktoru vəzifəsini yerinə yetirir.

Evlidir, üç övladı və iki nəvəsi var.